วันศุกร์ที่ 6 ต.ค.66 ประชุมหัวหน้างาน หารือแนวทางเทอม2ปีการศึกษา 2566 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Cr.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ