วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 วท.พะเยาขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 วท.พะเยาขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเถอเมือง จ.พะเยา
วท.พะเยาขอกำชับเรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ของ นักเรียนนักศึกษาบริเวณด้านนอก วท.พะเยางดการจอดชั่วคราวเพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อความปลอดภัย มา ณ ที่นี้ครับ
🙏🙏🙏🙏🙏🤗🤗 👏👏👏📸📸📸📸

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️ CR.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ