วันอังคารที่ 5 ก.ย.66แผนกคอมพิวเตอร์ฯจัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณสืบชะตาและทำบุญแผนกประจำปี2566

เวลา 9.00น. แผนกคอมจัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการนายกเชษฐ์ กิ่งชนะ นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม ดร.อพีระศิษฐ์  ทรงอาจ คณะครูแผนกบัญชีแผนกสามัญ และศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน

เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ( งานประชาสัมพันธ์ )

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ