วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 วท.พะเยาจัดโครงการเดินทางไกล พิธีประดับแถบสีและการเข้าประจำกองลูกเสือ วท.พะเยาปี66

บันทึกภาพโดย นายบัญชา สายสุริยะและนางสาวศุภรัตน์ นาทอง(งานประชาสัมพันธ์)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ