วันเสาร์ ที่ 27และ28 มกราคม 2567 วท.พะเยาเป็นศูนย์จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET )

วันเสาร์ ที่ 27  มกราคม 2567 นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา และ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พร้อมคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่คุมการสอบเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET ) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ ดร.อพีระศิษฐ์ ทรงอาจและคณะกรรมการคุมสอบ ณ อาคารกาญจนาพิเษก วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ให้กับ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขา ในช่วงวันที่ 27,28 มกราคม 2567
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ