วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่ตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 2 ท่าน

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ