วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอเชิญช่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมพลังพร้อมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ