วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ขอความอนุเคราะห์ ทุกท่านช่วยร่วม บริจาคโลหิตจำนวนมาก เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ