วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 ปวส.1 และระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 กรณีพิเศษ ( โควตา ) ประจำปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Cr.ข้อมูลข่าวจากงานวัดและประเมินผล วท.พะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ