สรุป 4 ขั้นตอน การรายงานตัว,มอบตัว และทำสัญญาคำ้ประกัน วันเสาร์ที่ 6 ม.ค 67 ปวช.-ปวส. ป.ตรี รอบโควตา 8.30-15.30น.

📣📣📣📣 สรุป 4 ขั้นตอน
การรายงานตัว,มอบตัวและทำสัญญาคำ้ประกัน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ ( โควตา )ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช,ปวส,ป.ตรี
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30น. ณ ลานอเนกประสงค์วท.พะเยา
***หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์***
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้าย

ลิงค์เอกสารข้อมูลอ้างอิง

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

CR.เก็บภาพโดยครูนพดล จันทร์ศิริพงษ์ และทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ