แจ้งรายละเอียด การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขออนุญาต แจ้งรายละเอียด การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับ นักเรียน ปวช.2 – 3 และ ปวส.1 ชำระที่ ธนาคารกรุงไทย และ ธกส.ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 25 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2565
download เอกสารลงทะเบียนที่ ครับ…..https://drive.google.com/drive/folders/1Kr5c89cqcir-iJMAOajjPHl3zQOwTk9Z?usp=sharing
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ