ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โปรดอ่านข้อความด้านล่างก่อนนำใบลงทะเบียนไปชำระเงิน

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียนนำไปชำระเฉพาะที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น สาขาไดก็ได้ระหว่างวันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2565 หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถไปชำระที่ธนาคารได้ต้องรอกำหนดการลงทะเบียนล่าช้าใหม่อีกครั้งและต้องเสียค่าปรับ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ