จดหมายข่าววันที่ 30 กันยายน 2566 วท.พะเยา ยินดีต้อนรับ นายสถิตย์ ปริปุณณากร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวท.พะเยา

CR.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะและนางสาวศุภรัตน์ นาทอง พิธีกรดำเนินงานโดย นส.อังคณา เครือคำ และนส.ศุภรัตน์ นาทอง

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ