๑ วัน ๑ ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี นส.ศศินิภา ครองวงศ์, นส.นิรัชพร วงค์หาญ และ นส.กุลภา ละม้าย นร.ปวช.1 แผนกการตลาด เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

วันศุกร์ ที่ 3 พ.ย.66 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอชื่นชมคนดี 3 นร. ปวช.1แผนกการตลาด  นส.ศศินิภา ครองวงศ์, นส.นิรัชพร วงค์หาญ และนส.กุลภา ละม้าย

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งมีจิตใจดีนำส่งงานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยาให้ตามหาเจ้าของต่อไป

Cr.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ