๑ วัน ๑ ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี นส.นุจินดา อ้อยหวานและ นศ.อรปรียา สุราษฎร์ นร.ปวช.2 แผนกการบัญชี เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย.66 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอชื่นชมคนดี 2 นร. ปวช.2แผนกการบัญชี 

นส.นุจินดา  อ้อยหวาน  

และนส.อรปรียา  สุราษฎร์

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งมีจิตใจดีนำส่งงานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยาให้ตามหาเจ้าของต่อไป

cr.งานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ