๑ วัน ๑ ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี นส.พรชิตา ใจยะสุขและ นส.ปนัสยา เงินเย็น 2 นศ. ปวส.2 แผนกการบัญชี เก็บโทรศัพท์ได้

วันศุกร์ ที่ 20 ต.ค.66 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอชื่นชมคนดี 2 นศ. ปวส.2แผนกการบัญชี นส.พรชิตา  ใจยะสุข และนส.ปนัสยา เงินเย็น เก็บโทรศัพท์มือถือได้บริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์มีจิตใจดีนำส่งงานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยาให้ตามหาเจ้าของต่อไป

Cr.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ