“๑ วัน ๑ ความดี “ ( ๕ กันยายน ๒๕๖๖)

ขอชื่นชม นายบรรณวิทิต สมพมิตร
แผนกวิชาไฟฟ้า ปวช.1
เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง
นำส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ หากเป็นของท่านใดสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ