⚽️🏀⛹️‍♂️🏆🥇ประมวลภาพกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด“กาสะลองเกมส์” วันที่ 15- 20/01/67

คลิ๊ปวิดีโอการแข่งขันกีฬา ฮาเฮ กาสะลองเกมส์ปี67

⚽️🏀⛹️‍♂️🏆🥇 ประมวลภาพ  เริ่มแล้ว!! งานกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วท.พะเยาจึงขออนุญาติปรับเวลาเรียนจากเดิม 60นาที/คาบ ปรับเป็น 40นาที/คาบตั้งแต่วันที่ 15-19มกราคม 2567 โดยจะเริ่มการแข่งข้นกีฬาแต่ละประเภทเวลา 15.30-17.00 น. นอกจาก “ชัยชนะ” จะเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนต้องการให้เกิดขึ้นกับทีมของตัวเองแล้ว และสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเช่นกัน คือความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพราะกีฬาสอนให้คนรู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr. เก็บภาพโดยครูนพคุณ ไชยหาญ,นส.สุทธิตา ท้าวการ และนายบัญชา  สายสุริยะทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ตารางการแข่งขัน

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ