🎁💌 สารสัมพันธ์ วท.พะเยาฉบับที่ 3 สวัสดีเช้าวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566

🎁💌 สารสัมพันธ์ วท.พะเยาฉบับที่ 3
สวัสดีเช้าวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 ท่านผอ.เทคนิคพะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร ได้ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียน – นักศึกษา ที่ไปแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือที่จังหวัด ตากและได้รางวัลต่างๆกลับมาและเป็นตัวแทนภาคไปต่อระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงตนเดือนกุมภาพันธ์ปี 67 นี้ มีรางวัลดังนี้
-ชนะเลิศอับดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
-รองชนะเลิศอับดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอทักษะการจัดการ Cloud Computing
-รองชนะเลิศอับดับ 1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ มาตราฐานระดับเหรียญเงิน
ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
-ชนะเลิศอับดับ 2 มาตราฐานระดับเหรียญทอง ทักษะความรู้ทางการเงิน
( Fin. ดี We Can Do!!! ) ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ พร้อมด้วยครูแต่ละแผนกให้การดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำนร.-นศ.ก่อนเริ่มการเรียนการสอน เช้านี้อากาศหนาวดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับทุกท่าน

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

CR. ขอบคุณพิธีการ ครูอังคณา เครือคำ ครูเชาวฤทธิ์ ชมพูงานกิจกรรม เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ