🏆🏆🥇🥈🥉 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการตลาด ในการคว้าชัย 🏆จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่35 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตาก

รองชนะเลิศอับดับ 1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ มาตราฐานระดับเหรียญเงิน

ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่35 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตาก

นางสาวนราตรีกูล ราชยา ,นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่วื่อ (นักศึกษา)

นางสาวกนกกาญจน์ บุญมา ,นางสาวอาทิตยา เผ่ากันท๊ะ (นักศึกษา)

นางสาวสุธารินี ใฝ่จิตร (นักศึกษา)

นายสมชาย วันเพ็ญ (นักศึกษา)

ครูผู้ควบคุม นายอโณทัย พันธะไชย

 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรี 🏆🏆
👍👍🫰🫰👏👏👍👍

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

CR.ภาพข่าวจากแฟนเพจแผนกวิชาการตลาด ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ