🏆🏆🥇🥈🥉 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอแสดงความยินดีกับแผนกคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีฯ ในการคว้าชัย 🏆จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่35 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตาก

ชนะเลิศอับดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
1.นายศราวุธ คล่องรับ นักศึกษาระดับ ปวส.2
2.นายธนากร ฝึกฝน นักศึกษาระดับ ปวส.2
3.นางสาวธัญชนก เชื้อดี นักศึกษาระดับ ปวส.1
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนกคอมพิวเตอร์
ครูผู้ควบคุม นส.ณัฐนันท์ สุกูล
—————————————————–
และ รองชนะเลิศอับดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดการ Cloud Computing
1.นายธนกฤต สมบูรณ์ นักศึกษาระดับ ปวส.1
2.นายธนพล ยิ่งเลิศ นักศึกษาระดับ ปวส.1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์
ครูผู้ควบคุม นายธนรัฐ อินต๊ะสาร
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่35 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตาก และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรี 🏆🏆
👍👍🫰🫰👏👏👍👍

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️ CR.ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ