🏵🏵👑🏆 2 กรกฏาคม 67 วท.พะเยาเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

2 กรกฏาคม 2567
นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย
นายชัยยุทธ แก้วประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวสิริกัญญานี อินตา หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนายบัญชา สิทธิตัน ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
โดยมี สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5 แห่ง ส่งผลงานธุรกิจเข้าร่วมประกวด
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดส่ง ธุรกิจ สคับตำลึง
ครูที่ปรึกษาธุรกิจ คือ นางสาวนงค์นุช สีสะใบ และนางสาวกนกวรรณ กองกิจ ครูแผนกวิชาการตลาด
นักเรียนนักศึกษาผู้ดำเนินธุรกิจ จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางสาวคนิชชา ประธาน นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 การตลาด
2. นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่วื่อ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3. นางสาวสุกันยา ยาง นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
4. นางสาวณัฎฐณิชา แก้วกาวี นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 การตลาด
ผลงานธุรกิจได้ผ่านในระดับ 3 ดาวการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 และจะเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ภาคเหนือ ต่อไป
 
 

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ