🏵🏵 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอแสดงความยินดีกับแผนกสาขาวิชาการตลาด

🏵🏵 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอแสดงความยินดีกับแผนกสาขาวิชาการตลาดที่เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และได้รับรางวัลชมเชย ผลคะแนนรวม 83.78 อันดับที่ 12 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ มาตราฐานระดับเหรียญทอง
ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดยมี
👉นางสาวนราตรีกูล ราชยา (นักศึกษา)
👉นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่วื่อ (นักศึกษา)
👉นางสาวกนกกาญจน์ บุญมา (นักศึกษา)
👉นางสาวอาทิตยา เผ่ากันท๊ะ (นักศึกษา)
👉นางสาวสุธารินี ใฝ่จิตร (นักศึกษา)
👉นายสมชาย วันเพ็ญ (นักศึกษา)
👍ครูผู้ควบคุม นายอโณทัย พันธะไชย
👍ครูผู้ควบคุม นางสาวนงค์นุช สีสะใบ
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.ข้อมูลภาพจากครูอโณทัย พันธะไชย ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ