💌📧📨 จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

💌📧📨 จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี วท.พะเยา โดยท่านผู้อำนวยการวท.พะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร
นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯ และคณะครูแผนกสามัญสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจำนวน 29 คนเข้าศึกษาดูงานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และงานบริหารงานทั่วไป การควบคุมภายใน โดยมี นายธีระกรณ์ แก้วคำ ครูวท.พะเยา ทีมจัดทำระบบของกรมอาชีวศึกษา มาตอบข้อสงสัยและข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับระบบ และมี นส.อังคณา เครือคำ และ นส.สาวิตรี ติวาติน เป็นพิธีกรดำเนินงานในครั้งนี้
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ