💌📧📨 จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

💌📧📨 จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี วท.พะเยา โดยท่านผู้อำนวยการวท.พะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร
เชิญ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุม ด้วย วท.พะเยา มีข้อราชการปรึกษาหารือ ในหลายๆด้าน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกๆฝ่ายงานและทุกๆแผนกสาขาวิชา ฯ
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ