📄จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 📌 วันที่ 22/11/66 ออกแนะแนวโรงเรียนบ้านต้ำพระแล

CR.ขอบคุณครูออย ครูผู้ประสานงาน เก็บภาพทำข่าวโดย นส.ณฐมน อ้อยมั่งมี งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ