📌📍📝🖋 แจ้งข้อปฏิบัติ ตารางสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ V-NET ระดับปวช.3 ปีการศึกษา 2566

📌📍📝🖋 แจ้งข้อปฏิบัติ ตารางสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ V-NET ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น. นักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กลิงค์ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/242
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr. ข้อมูลจาก สทศ. และงานวัดและประเมินผล ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติในการสอบ

ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ V-NET ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น. นักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 3

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ