📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม( ภาคเรียนที่ 2/2566 ) นร.ระดับ ปวช. 2 – 3 นศ.ระดับ ปวส. 1 – 2

📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
เรื่องการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม( ภาคเรียนที่ 2/2566 )
นร.ระดับ ปวช. 2 – 3 นศ.ระดับ ปวส. 1 – 2 มีกำหนดการดังนี้
👉วันที่ 19 – 21 มิ.ย. 67 ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ที่งานการเงิน
( กิจกรรมเข้าแถว,กิจกรรมชมรมและกิจกรรมอื่นๆ )
👉วันที่ 24 มิ.ย. 67 นัดหมายพบปะ ชี้แจงวิธีการ นร. – นศ. เวลา
12.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์ วท.พะเยา
👉วันที่ 24 – 26 ก.ค. 67 ซ่อมกิจกรรมตามตารางของ อวท.
👉วันที่ 30 ก.ค. 67 ส่งผลการซ่อมกิจกรรม
👉วันที่ 31 ก.ค. 67 ประกาศผลการซ่อมกิจกรรม ( รายละเอียดดังเอกสารแนบ )
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr. เก็บข้อมูลข่าวจากงานกิจกรรมทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ