📣📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2567

📣📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ตามที่ วท.พะเยา ได้รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และมีการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อไปแล้วนั้น ทั้งนี้งานการเงินจึงขอแจ้งเก็บค่าลงทะเบียนเรียน( ค่าหน่วยกิต/ค่าธรรมเนียมอื่น ) ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1
👉สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 มิ.ย. 67 ชำระเงินสดหรือสแกนคิวอาร์โค้ด ณ ห้องการเงิน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.ข้อมูลข่าวจากงานการเงิน ทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา
 
 
 

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ