📣📢วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) กิจกรรมสร้างช่างชุมชน ( 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน ) ประจำปี 2567

📣📢วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) กิจกรรมสร้างช่างชุมชน ( 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน ) ประจำปี 2567
โดยมุ่งหวังให้ช่างชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีสมรรถนะอาชีพ และมีจิตอาสาสามารถช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในการบริการซ่อม ( Repair ) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือนและอื่นๆ ซึ่งเป็นการ “ลดรายจ่ายเพื่มรายได้ ขยายโอกาส “ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน วท.พะเยาได้จัดโครงการขึ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 👉1)หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์( จำนวน 30 ชั่วโมง ) และ 👉2)หลักสูตรช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน( จำนวน 30 ชั่วโมง ) ระหว่างวันที่ 27,28 มกราคม ถึง 3,4และ 10 กุมภาพันธ์ 2567
📌***สนใจสมัคร ติดต่อสอบถามโทร 089-633-37-78
นายสุวรรณ ใจเที่ยง หัวหน้างานโครงการฯ
และ 061-270-98-02 นส.สุทธิตา ท้าวการ เจ้าหน้าที่งานฯ***📌
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr. ข้อมูลข่าวโดยนส.สุทธิตา ท้าวการ ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ