📣📢แนวทางปฏิบัติภาคเรียนฤดูร้อน 2566 >> เริ่มเรียนวันที่ 18 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2567

📣📢แนวทางปฏิบัติภาคเรียนฤดูร้อน 2566 >> เริ่มเรียนวันที่ 18 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2567
นร.-นศ. ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ติด 0, ขร. , มส . , ขส.
ในรายวิชาต่างๆหรือเคยเรียนรายวิชานั้นผ่านมาแล้ว 1 ภาคเรียน
มีความประสงค์เรียนซ้ำในรายวิชาที่ไม่ผ่าน หรือปรับคะแนนให้
สูงขึ้น สามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเปิดลงทะเบียนรายวิชา
นั้นๆ ได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 15 ก.พ. 67
>>นร.-นศ. ลงเรียนได้ไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมง **ช่วงพักเที่ยง 12.00-13.00น. ไม่สามารถลงเรียนได้ **
ครูผู้สอนพิมพ์ใบลงทะเบียนตามตัวอย่างแนบ รายงานหัวหน้าแผนกและจัดทำสรุปส่งฝ่ายวิชาการต่อไป
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.ข้อมูลจากงานทะเบียน ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ