📣📣สอจ.พะเยาขอเชิญร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 66 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา

📣📣สอจ.พะเยาขอเชิญร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 66 ณ โดมอเนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา
ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00น.
——————————————————————-
มีการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ 6 ประเภท ดังนี้
1.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่
2.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
3.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม
4.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร
5.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ( Health care )
6.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้าย

เอกสารรายละเอียดต่างๆ

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าประกวดตามประเภท

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️ CR.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ