📣📣📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเรื่องการเปิดภาคเรียน ฤดูร้อน 2566 ( รายวิชาที่เปิด )

📣📣📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเรื่องการเปิดภาคเรียน ฤดูร้อน 2566 ( รายวิชาที่เปิด )
เพื่อเปิดโอกาสให้ นร.-นศ. ได้เรียนซ้ำในรายวิชาที่ไม่ผ่าน หรือเพื่อปรับคะแนนให้สูงขึ้น ( ทุกระดับชั้นปี เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 18 มี.ค. – 11 เม.ย. 67 )ให้ นร.-นศ.ลงทะเบียนเรียนตามระเบียบและวันเวลาที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยากำหนดดังเอกสารแนบท้าย
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
————————————————————————
cr.ข้อมูลจากงานหลักสูตรวท.พะเยา ทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา
————————————————————————

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ