📣📣📣📣 ประมวลภาพ พิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 วันครู

📣📣📣📣 ประมวลภาพ พิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 วันครู
“ครูดีสอนดีศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” วท.พะเยาเป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู ของอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยมีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 8 วิทยาลัย ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 3.วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ) 4.วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้) 5. วิทยาลัยการอาชีพปง (เดิมชื่อ: วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง) 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ และ 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ โดยมีหมายกำหนดการดังเอกสารแนบ
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr. เก็บภาพโดยนายบัญชา สายสุริยะและครูนพดล จันทร์ศิริพงษ์ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ