📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567

📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาโดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผอ.วท.พะเยา ให้ทีมบริการสร้างอาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นำโดย นส.รุจิรินทร์ อัครสิทธิรุจน์ ครูหัวหน้าแผนกวิชา ออกบริการนอกพื้นที่ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it center ) โดยกิจกรรม มี 3 ส่วน ดังนี้ 1.กิจกรรมซ่อม( Repair ) 2.บริการสร้าง ( build ) และ 3.บริการพัฒนา ( Top up ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่ออบรมสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพเดิมตามความต้องการของประชาชน เพื่อประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับฝีมือ และเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่น ต่อไป
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
cr. รูปภาพจากแผนกอาหารและโภชนาการ หาข้อมูลและทำข่าวโดยนายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ