📧📨 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 28/03/67

📧📨 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 28/03/67 วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 อาชีวศึกษาระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ ยุติธรรมมีความโปร่งใสและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคพะเยาโดยท่านผู้อำนวยการสถิตย์ ปริปุณณากร เป็นเจ้าภาพสถานที #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงให่ #วิทยาลัยเทคนิคลำพน #วิทยาลัยอาชีพจอมทง #วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพ่ #วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานา #วิทยาลัยการอาชีพเถน #วิทยาลัยการอาชีพสง #วิทยาลัยเทคนิคลำปง #วิทยาลัยเทคนิคเชียงรย #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงให่ #วิทยาลัยสารพัดช่างน่น #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
CR.เก็บภาพโดยทีมงานประชาสัมพันธ์ทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ