📧📬จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม 2567 วันเสาร์ที่ 27/01/67

📧📬จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม 2567 วันเสาร์ที่ 27/01/67 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) กิจกรรมสร้างช่างชุมชน ( 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน ) ประจำปี 2567 โดยมีท่านผอ.วท.พะเยานายสถิตย์ ปริปุณณากรเป็นประธานและมีนายกเชษฐ์ กิ่งชนะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มุ่งหวังให้ช่างชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีสมรรถนะอาชีพและมีจิตอาสาสามารถช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในการบริการซ่อม(Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือนและอื่นๆ ซึ่งเป็นการ “ลดรายจ่ายเพื่มรายได้ ขยายโอกาส “ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน วท.พะเยาได้จัดโครงการขึ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 1)หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์( จำนวน 30 ชั่วโมง ) และ 2)หลักสูตรช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน( จำนวน 30 ชั่วโมง ) ระหว่างวันที่ 27,28 มกราคม ถึง 3,4และ 10 กุมภาพันธ์ 2567
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.ภาพจากนส.สุทธิดา ท้าวการ ครูนพคุณ ไชยหาญเก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ