📨📧📨จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567

📨📧📨จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครู วท.พะเยา สำนักแนะแนวและรับสมัครสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ( PIM ) ได้เข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับ นักศึกษาระดับชัน ปวส.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนี้ได้มีโอกาส เข้าทำงานกับสถานประกอบการในกลุ่ม บริษัท ซีพีออล์จำกัด โดยมีนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายกเชษฐ์ กิ่งชนะ นายเชาว์ ปั้นบุญ หัวหน้างานแนะแนวและคณะครูจากหลายแผนก ให้การต้อนรับ คณะแนะแนวจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในครั้งนี้
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ