📨📧📨จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

📨📧📨จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี วท.พะเยา ชมรมวิชาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ภายใต้ โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการสู่เส้นทาง มัคคุเทศก์ออนไลน์ภายใต้ แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากลสู่สากล และโครงการหนึ่ง วิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ ( Mini company ) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปราณี มงคลกุล ( ครูชำนาญการพิเศษวท.พะเยา ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนธุรกิจ และอาจารย์นวรัตน์ ปัญญาชัย ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรพะเยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว และมี
นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานโดยมี นส.ณัฐนันท์ สุกุล หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์ ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก นายสรวิศ สุริยะ นศ.ระดับปวส.1เทคโนคอมฯ

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ