📨📧📨จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

📨📧📨จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วท.พะเยา ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากรและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายกเชษฐ์ กิ่งชนะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือ(ชั่วคราว) วท.พะเยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ