📨📧📨จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

📨📧📨จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วท.พะเยา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายกเชษฐ์ กิ่งชนะ รองผู้อำนวยการฝ่าย เชิญประชุมหัวหน้าแผนกวิชา และครูผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการกำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมชั้นสาม อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กำหนดการและมอบหมายงานการรับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ