📨📧📨จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

📨📧📨 จดหมายข่าว วท.เทคนิคพะเยา ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วท.เทคนิคพะเยา ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้อนุมัติโครงการนิเทศยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการ Coaching ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ศึกษานิเทศเข้านิเทศส่งเสริมและพัฒนาตามมาตราฐาน ที่กำหนดนั้น ทางวท.เทคนิคพะเยา มีครูทั้งหมด 4 ท่าน ที่่เข้ารับการนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตามโครงการ ดังนี้ 1. นายพัฒน์ชัย พรมทา 2. นางวาสนา พรมทา 3. นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ 4. นางสาวมนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ และมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพิพัฒน์ นวลนิ่มมาให้คำปรึกษาฯ
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ