📨📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 07/03/67

📨📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 07/03/67 วท.พะเยา จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบนโยบายการศึกษา”เรียนดี มีความสุข” มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 67 นำโดยท่านผอ.วท.พะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากรเป็นประธาน และมีนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯกล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายกเชษฐ์ กิ่งชนะ นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ รองผู้อำนวยการและคณะครูวท.พะเยาที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาตนเองจำนวนมาก โดยมี ดร.ปิติภาคย์ ปิ่นรอด ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในครั้งนี้
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพ โดยนายบัญชา สายสุริยะ ครูอบเชย ครูประกายฉัตร ขวัญแก้ว นส.ทักษอร งานดี สรุปทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ