📨📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 08/03/67

📨📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 08/03/67 วท.พะเยาจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Liarning ณ หอประชุมสโมสรสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู เป็นวันที่ 2 นำโดยท่านผอ.วท.พะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร เป็นประธานร่วมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเข้าร่วมอบรม วิทยากรโดย ดร.ปิติภาคย์ ปิ่นรอด ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และ นายนิวัฒ หล่อนาวรรณ มาให้ความรู้เรื่อง Class Point และมีนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯ ให้การดูแลโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
CR.เก็บภาพโดย นส.ทักษอร งานดีและ นายบัญชา สายสุริยะและ ทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ