📨📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 09/03/67

📨📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 09/03/67 เวลา 8.30 – 16.30 น. วท.พะเยาจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบนโยบายการศึกษา”เรียนดี มีความสุข” มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาผลงานด้านวิชาการ ( กรณีขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ) จัดอบรมรูปแบบ ออนไซต์ ณ หอประชุมสโมสรสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู
นำโดยท่านผอ.วท.พะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร มอบหมายให้นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเข้าร่วมอบรม วิทยากรโดย ดร.ปิติภาคย์ ปิ่นรอด ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พิธีกรดำเนินงานโดย นายปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ