📨📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 22/03/67

📨📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 22/03/67 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสื่อโซเชียล ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม Facebook,Youtube และ TIKTOK เพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์กร นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ มี นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา และ นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ หัวหน้างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ พร้อมกันนี้มีคณะครูจากแผนกต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าอบรมโครงการฯ จำนวน 44 คน มี นายปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ และ นส.ประกายฉัตร ขวัญแก้ว เป็นพิธีกรดำเนินงานในครั้งนี้
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.เก็บภาพโดยนายนพดล จันทร์ศิริพงษ์,นายบัญชา สายสุริยะ,นส.ทักษอร งานดีและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ