📨📧 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 3ประจำเดือนมกราคม เช้าวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567

📨📧 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 3ประจำเดือนมกราคม เช้าวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ วท.พะเยา
บ.โออิชิกรุ๊ป จำกัด( มหาชน ) ซึงมีสาขาในประเทศไทยมากกว่า 300 สาขา เข้าแนะแนว รับนักศึกษาเพื่อฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
บ.ได้ร่วมมือกับ สอศ. จัดการศึกษาระบบทวิภาคี มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อรับนักเรียน – นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้่าฝึกอาชีพกับทาง บ. ทางวท.พะเยานำโดยท่านผอ.วท.พะเยานายสถิตย์ ปริปุณณากร และท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ ได้นำนักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายรายละเอียดโครงการฯพร้อมทั้งเข้ารับการสัมภาษณ์ – คัดเลือก ในการฝึกอาชีพกับทาง บ.โออิชิกรุ๊ปจำกัด( มหาชน ) วท..พะเยาขอขอบคุณทาง บ. มา ณ ที่นี้ครับ

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

Cr. เก็บภาพโดย นส.เมทิวาห์ วงค์บุญมา ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ