📨📬จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่3 ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่08/05/67 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงานเทอม1ปี67

📨📬จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่3 ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่08/05/67 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมสโมสรสมาคมศิษย์เก่าฯ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยงานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ปฐมนิเทศ นร.-นศ.ที่มีกำหนดการออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. – 13 ก.ย. 2567 และรับหนังสือส่งตัว โดยท่านผู้อำนวยการวท.พะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการฝ่านวิชาการ ดร.อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ มาเป็นประธาน อบรมให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติตน ในการออกไปฝึกงานครั้งนี้ และมี นายธงชัย ปัญญาวงศ์หัวหน้างานระบบทวิภาคี กล่าวรายงานและให้ความรู้เรื่องของเอกสารและวิธีการดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนและข้อปฏิบัติต่างๆที่ควรรู้ในการออกฝึกงาน และมีคณะครูจากแผนกสาขางานต่างๆมาดูแล นักเรียน – นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.ถ่ายภาพนายบัญชา สรุปทำข่าวโดยนายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ