📩📬 สารสัมพันธ์ วท.พะเยาฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 โครงการอบรมวิชาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

📩📬 สารสัมพันธ์ วท.พะเยาฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น.
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยท่านผู้อำนวยการสถิตย์ ปริปุณณากร จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน “การทำอาหารพร้อมทาน และการจัดตกแต่งอาหารเพื่อถ่ายภาพ“ แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ แผนกอาหารและโภชนาการคณะคหกรรม วท.พะเยา โดยท่านผู้อำนวยการมอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร. อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ เป็นประธานในพิธี และมี ครูรุจิรินทร์ อัครสิทธิรุจน์ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมด้วยครูในแผนกเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.ข้อมูลข่าวโดยครูรุจิรินทร์ อัครสิทธิรุจน์ และครูนภาพร เจริญรัตน์ เก็บภาพโดย ทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ