📬📬📑📑จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา วท.พะเยาเข้าร่วมพิธีวางพานพุมดอกไม้

รูปภาพบรรยากาศงาน

เข้าไปดูรูปภาพทั้งหมดจากเฟสบุ๊ค

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️ CR.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ